Prioritet 1 – Unaprjeđenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja

 

Unutar ovog prioriteta postoji samo jedna operacija pod nazivom "Poslovna infrastruktura", koja podupire sve vrste projekata koji služe za poboljšanje poslovne infrastrukture. Projekti mogu biti primjerice:

 

ŠTO: Moguće aktivnosti

  • Pripremni arhitektonski i inženjerski dizajn;
  • Raščišćavanje gradilišta i razvoj;
  • Građevinski nadzor i kontrola;
  • Razvoj temeljne poslovne i komunalne infrastrukture unutar već postojećih poslovnih zona: pristupne ceste, plin, voda i otpadne vode, kanalizacija, struja, energetske i komunikacijske mreže, uređenje krajolika itd.;
  • Uspostava i razvoj regionalnih potpornih institucija za podršku u poslovanju malim i srednjim poduzećima, kao što su poslovne zone, gospodarske zone, poslovni inkubatori, centri za transfer tehnologije, itd. kroz:

a) nabavku strojeva i opreme te              

b) širenje i poboljšanje kvalitete usluga (informacijska mreža, osiguranje kompleksnih fizičkih usluga, npr. održavanje, zaštita imovine, zbrinjavanje i korištenje otpada);

  • Razvoj i poboljšanje javne turističke infrastrukture, uključujući i kapitalna ulaganja i "soft" ulaganja u poboljšano pružanje usluga;
  • Pružanje usluga potpore koje služe da bi se povećala korist od ulaganja.

 

Korisnici:

  • Jedinice lokalne i područne samouprave
  • Regionalne/lokalne javne ustanove ili udruge, javna poduzeća u vlasništvu tijela samouprave

Regionalni/lokalni turistički odbori Poveznica na dokumentaciju: